Welkom bij het GROUP project

 

Het GROUP project is een longitudinaal en observationeel onderzoek dat zich richt op de kwetsbaarheid- en beschermende factoren voor het ontwikkelen van een psychotische stoornis. Het bestudeert zowel de genetische als de omgevingsfactoren die hierbij een rol spelen. In het onderzoek gaat het met name om de interactie tussen genetische, biologische, psychologische en sociale factoren.
Het onderzoek heeft 10 jaar geduurd en heeft plaatsgevonden van april 2004 t/m december 2013.

Het aantal deelnemende patiënten bedraagt 1045; het aantal broers en zussen: 1123. Het aantal ouders dat geïncludeerd is bedraagt 928 en er zijn 641 controles gezien. In totaal zijn dat 3737 deelnemers.

Onze Ontdekkingen in Grote Lijnen

Eerder dan Gedacht

Schizofrenie ontstaat veel eerder dan we dachten: begin rondom de 12 jaar, eerste verschijnselen zijn cognitief, psychose is pas veel later en psychose is goed te behandelen, cognitie (nog) niet.

Veranderingen

In de hersenen vinden veranderingen plaats en we weten wanneer ze ontstaan, hoe het beloop is en wat de gevolgen ervan zijn.

Genen & Omgeving

Zowel genen als de omgeving spelen een rol: heel veel genen (meer dan duizend) en omgeving (cannabis, trauma, opgroeien in de stad en geboortecomplicaties).

Uniek onderzoek levert 80 ‘nieuwe’ schizofreniegenen

​Het grootste genetische onderzoek naar schizofrenie tot nu toe heeft meer dan honderd genvarianten opgeleverd die samenhangen met de hersenziekte. Het onderzoek verschijnt op 22 juli in Nature. “Dit is voor schizofrenie het belangrijkste onderzoek van de afgelopen vijftig jaar.”

Als de rook is opgetrokken: Psychose, roken en cognitie

In totaal rookten 67% van de patiënten tegenover 38% van de broers en zussen van deze patienten en 25% van de controles. Rokers uit alle groepen presteerden cognitief slechter dan niet-rokers. Bovendien ging stoppen met roken door patiënten gepaard met een verbetering in de snelheid van informatieverwerking. https://www.group-project.nl/publicaties/

 


Samenvattend

Het GROUP onderzoek is er de afgelopen jaren in geslaagd om een goede samenwerking op te zetten met een groot aantal GGZ instellingen in Nederland. De diagnostiek van mensen met een psychotische stoornis is door dit onderzoek sterk verbeterd. Tegelijkertijd is er een groot cohort opgebouwd van patiënten en hun familieleden, die allen meewerken aan een grootschalig (omgevings/genetisch) onderzoek naar de oorzaken van schizofrenie. Nieuwe, belangrijke vormen van samenwerking zijn door GROUP mogelijk geworden zowel binnen Nederland, als internationaal. Deze samenwerkingsverbanden hebben tot extra subsidies geleid en inmiddels ook al tot belangwekkende wetenschappelijke resultaten.

 

adminHome